RSS
A A A
BIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Wyniki postępowania przetargowego

15.10.2013

 Dotyczy postępowania przetargowego na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwytem" dla ZS Marcinkowice  Gmina Chełmiec

Dotyczy: zapytanie do przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwytem dla ZS Marcinkowice Gmina Chełmiec

08.10.2013

 Dotyczy: zapytanie do przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwytem dla ZS Marcinkowice Gmina Chełmiec

Dotyczy: zapytanie do przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwytem dla ZS Marcinkowice Gmina Chełmiec

03.10.2013

 Pytanie nr. 1
Czy zamawiający uzna za równoważne z aprobatą techniczną lub rekomendacją techniczną ITB deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub badania specjalistycznego laboratorium sportowego LABOSPORT
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Aprobaty / Rekomendacje ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zatem inny dokument taki jak deklaracja zgodności lub badanie specjalistycznego laboratorium sportowego LABOSPORT.

Unieważnienie przetargu

04.09.2013

 Dotyczy postępowania przetargowego na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwytem” dla ZS Marcinkowice Gmina ChełmiecOpublikował: Dariusz Czerwiński
Publikacja dnia: 15.02.2012
Podpisał: Dariusz Czerwiński
Dokument z dnia: 15.02.2012
Dokument oglądany razy: 3 084