RSS
A A A
BIP

Unieważnienie przetargu

04.09.2013

 

WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA
TABLICA OGŁOSZEŃ


Dotyczy postępowania przetargowego na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwytem” dla ZS Marcinkowice Gmina Chełmiec

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione, gdyż kwota najtańszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wyk. B.Ś.

mgr Alicja Wąsowicz 

Dyrektor Zespołu Szkół

Opublikował: Dariusz Czerwiński
Publikacja dnia: 04.09.2013

Dokument oglądany razy: 1427
« inne aktualności